top of page

OVER ONS

Geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties betekent vaak veel voor iemand. Hoe ga je er mee om, je gaat met minder plezier met je werk, kun je het bespreekbaar maken, kun je het melden? Samen met de werknemer en de organisatie zoeken we een passende oplossing. Is er sprake van intergriteitskwesties? Dan is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever om zo snel mogelijk de juiste stappen te zetten om schade aan de organisatie te voorkomen en de melder te beschermen.

Erkenning van het gevoel van de werknemer vinden we belangrijk. Een ongewenste omgangsvorm is nu eenmaal daar als deze door de betrokkene zo ervaren wordt. Ons doel en uitdaging is om, naast de begeleiding als ongewenst gedrag zich voordoet, ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken en zo bij te dragen aan preventie van ongewenst gedrag binnen de organisatie. Datzelfde geldt voor het melden van vermoeden van schendingen van integriteit. Door duidelijk aan te geven wat wel en niet verwacht wordt van medewerkers en wat de gevolgen zijn van niet integer gedrag, ontstaat er een omgeving waarin men zich veilig voelt om iets wat niet in de haak is te melden.

Ook vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan de veroorzaker van ongewenst gedrag. De veroorzaker wordt maar al te vaak te snel “gecancelled”. Ook hier geldt weer dat het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag ook bij de veroorzaker veel op kan lossen. Zo kan een vaak waardevolle werknemer behouden blijven voor de organisatie.

Wij werken vanuit een natuurlijke betrokkenheid, ruime communicatie ervaring en combineren kennis van het reilen en zeilen binnen kleine en grote organisaties, in binnen- en buitenland, met juridische kennis, bestuurlijke- en management ervaring.

Wij helpen u graag met het creëren van een veilige en prettige werkomgeving binnen uw organisatie, wat de productiviteit en flexibiliteit ten goede komt. 

Founders Maureen Meeng en Judith Gerritsen van Partners in Vertrouwen. Extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit inhuren.
bottom of page