top of page

Oprichter en COO Report App

Sinds 2015 werken we aan onze missie: een veilige werkomgeving waar grensoverschrijdend gedrag niet voorkomt. Dat begint bij preventie. Report App maakt gedrag dat als ongewenst wordt ervaren bespreekbaar en helpt daarmee escalatie te voorkomen.

We laten gebruikers op inspirerende wijze nadenken over het (eigen) gedrag en de combinatie van informatie en reflectie leidt tot wederzijds respect en begrip.
 Samen bouwen we aan een cultuur van vertrouwen, waarin medewerkers zich gehoord en gesteund voelen, zonder angst voor eventuele gevolgen.


 Dit doen we in samenwerking met de externe vertrouwenspersonen van Partners in Vertrouwen.

Report App is bedacht en opgericht door Karin Bosman. Als zij in 2013 een persoonlijke ervaring heeft met langdurige seksuele intimidatie door haar toenmalig werkgever is ze compleet uit het veld geslagen en zijn haar zelfvertrouwen en eigenwaarde verdwenen. Na een moeilijke weg weet ze de vicieuze cirkel te doorbreken en voor de rechter te brengen. Hoewel haar baas schuldig wordt verklaard, is het oordeel slechts een vermaning. Een grote teleurstelling.

Als geen ander weet Karin hoe moeilijk het kan zijn ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en op een onafhankelijke en veilige manier met iemand in gesprek te kunnen als dat nodig is. Om haar ervaringen op een rij te zetten en de mensen om haar heen te vertellen wat er in die periode met haar gebeurde, schrijft ze het boek “Spugen op de tosti van Hans”. Ze volgt een studie in de VS over Sociale Veiligheid en Psychosociale Arbeidsbelasting, doet jarenlang onderzoek, verzamelt op grote schaal data en ontwikkelt in 2019 het onafhankelijk platform Report App, vanuit de gedachte dat iedereen op een veilige manier toegang moet hebben tot informatie en zorgen moet kunnen delen.

Sinds 2015 reist Karin de hele wereld over om o.a. organisaties en SHRM (Society for Human Resource Management) te adviseren over preventiebeleid en om bewustwording te creëren. Hiervoor zet ze haar unieke mix van communicatie- en juridische kennis en persoonlijke ervaring in. 

Ze bracht een managementboek uit dat ze schreef samen met reputatiestrateeg Frank Peters: “Stop het zwijgen”. Een praktisch handboek vol adviezen over het voorkomen, aanpakken en leren van ongewenst gedrag.

KARIN BOSMAN & INGRID ZEILSTRA

Karin Bosman en Ingrid Zeilstra van Report App samenwerkingspartner van Partners in Vertrouwen
bottom of page