top of page

MARCO VAN BURKEN

Extern vertrouwenspersoon

Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd waarna ik bij verschillende organisaties een rol heb gespeeld als QHSE manager en later vanuit mijn eigen bedrijf in het opstellen en onderhouden van managementsystemen. Dit heeft plaatsgevonden in organisaties met diverse achtergronden. Gemeenschappelijke deler was dat deze organisaties vaak technische georiënteerd waren zoals Aerospace, ICT of Grafisch, Vaak was er raakvlak met arbo vraagstukken, waarbij preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen vaak aanspreekpunten waren en zijn. Binnen Aerospace is het altijd belangrijk de vraag te kunnen beantwoorden: durf je je moeder veilig te laten instappen in vliegtuigen waar je organisatie delen van het onderhoud voor rekening nemen? Een veilige werkomgeving was en is hierbij uitermate belangrijk. Mag er gezegd worden wat nodig is om de veiligheid te garanderen? Veiligheid stond en staat bovenaan. Zowel op het uit te voeren werk als in de werkomgeving waarin dit moest worden gerealiseerd. En voor een veilige werkomgeving is vertrouwen in elkaar van cruciaal belang. 

 

Omdat ik vanuit mijn persoonlijke ontwikkeling me steeds meer naar de menselijke kant van het werk ben gaan begeven, ben ik me gaan ontwikkelen als systemisch werker. Wat speelt er in de onderstroom van een organisatie? Wat speelt er in het systeem van herkomst van een medewerker? Iedereen die bekend is met het werk van Els van Steijn weet dat we allemaal ons eigen familiesysteem meenemen naar ons werk. Dat maak dat ons model van de wereld nog wel eens wil afwijken van die van onze collega of andere betrokken. 


Ik heb gemerkt dat ik vaak door mensen in vertrouwen wordt genomen over zaken die spelen op de werkvloer. Daar heb ik geleerd dat ik soms het verschil kon maken door te helpen op verschillende manieren te kijken naar een situatie, waarbij vooral luisteren belangrijk is. Wat wordt nu precies gezegd? Welke belang speelt er? Op welke vorm wordt er gecommuniceerd. Wat me vaak is opgevallen is dat de toon de muziek maakt en als we geraakt worden in onze ‘eigen stukken’ zoals dat in systemisch werk wordt genoemd, we soms ook uitgenodigd worden naar onszelf te kijken in plaats van alleen naar de ander.  
Dat heeft er toe geleid mijn ervaring en expertise als geregistreerd Vertrouwenspersoon (LVV) in te zetten bij een breed scala aan bedrijven. Ondersteunen om bij te dragen aan een 

veilige en vertrouwde werkomgeving is belangrijk. Dit doe je niet alleen, maar met elkaar.

 

Naast mijn werkzaamheden vervul ik op vrijwillige basis verschillende bestuursfuncties. 
Op dit moment ben ik penningmeester bij het broodfonds waarbij ik ben aangesloten en wordt je als individu uitgedaagd je constructief te verhouden tot een collectief waarbij we voor elkaar zorgen als iemand (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt.  

Naast het Nederlands ben ik ook in het Engels inzetbaar.

Marco van Burken Partners in Vertrouwen, externe vertrouwenspersoon inhuren.
Partners in Vertrouwen werkt alleen met LVV geregistreerde externe vertrouwenspersonen

Actief in o.a.
Deventer
Gelderland
Overijssel

bottom of page