top of page
Partners in Vertrouwen werkt alleen met LVV geregistreerde externe vertrouwenspersonen

Extern Vertrouwenspersoon

Mijn achtergrond kenmerkt zich door veelzijdigheid

 

Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse functies in de vastgoedsector, ben ik in 2015 gestart als zelfstandig marketing- en communicatieadviseur. In loondienst was ik destijds leidinggevend manager van de Nederlandse marketingafdeling van een Europese gebiedsontwikkelaar. Als zelfstandige vervulde ik opdrachten in diverse sectoren. Door mijn ruime ervaring in het commerciële bedrijfsleven, bij overheidsinstanties en bij zorgorganisaties ben ik in staat mij goed in te leven in de bedrijfsculturen en de belangen van de betrokkenen. 

 

In mijn werk ben ik het liefst bezig met iets dat echt toegevoegde waarde heeft voor mensen

 

Een huis bijvoorbeeld, zoals in mijn werk in het vastgoed. Of een veilige woon- en werkomgeving of goede zorg. Dat zie je terug in de functies en opdrachten die ik vervulde. Die ambitie, om het welzijn van mensen centraal te stellen in mijn werk, ben ik verder uit gaan bouwen. 

 

Ik voltooide in de afgelopen 10 jaar diverse opleidingen op het gebied van coaching, mediation, NLP en vertrouwenswerk. Nu combineer ik beide werkzaamheden. Ik doe maatschappelijk relevante opdrachten op het communicatievlak, en ik houd mij bezig met coaching en vertrouwenswerk. 

 

Vertrouwenswerk heeft voor mij een tweeledig karakter

 

Enerzijds kan ik door mijn kennis en ervaring bijdragen aan goede kaders, zoals een klachtenregeling en gedragscode. Daarnaast ik kan zorgen voor optimale zichtbaarheid hiervan binnen de organisatie. Zo werken we preventief aan een sociaal veilige en prettige werkomgeving. 

 

Anderzijds kan ik vanuit een brede basis een melder bijstaan en meedenken over oplossingen. Dit begint bij gezien en gehoord worden en mondt waar mogelijk uit in herstel van de arbeidsverhoudingen. 

 

Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door positiviteit, veerkracht, humor en eigen verantwoordelijkheid

 

Deze eigenschappen neem ik mee in mijn werk en in de gesprekken die ik voer. Het is mijn streven om mensen in hun kracht te zetten, zodat zij weerbaar zijn en op een goede wijze hun grenzen kunnen aangeven.

MIRANDA HOGEBOOM

Partners in Vertrouwen Miranda Hogeboom extern vertrouwenspersoon
bottom of page