top of page
IMG_9105_edited_edited_edited.png
Founders Partners in Vertrouwen, Judith Gerritsen en Maureen Meeng. Extern vertrouwenspersoon inhuren.

Partners in Vertrouwen 
Uw Extern Vertrouwenspersoon in Rotterdam

Wij helpen de gewenste omgangsvormen
en integriteit in uw organisatie te waarborgen 

Bij ons kunt u uw externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit inhuren. 

Binnenkort heeft uw organisatie een interne of externe 
vertrouwenspersoon nodig, indien u meer dan 10 medewerkers heeft.

Momenteel wordt een wetsvoorstel behandeld in de tweede kamer. Naar verwachting wordt het hebben van een vertrouwenspersoon waarschijnlijk verplicht voor alle organisaties.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijkt nu al of er een goed opgeleide vertrouwenspersoon is.

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen binnen een organisatie en houdt zich bezig met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en discriminatie en integriteitskwesties zoals fraude, diefstal, misbruik van bedrijfsmiddelen, ongewenste nevenactiviteiten of machtsmisbruik. Dit kan variëren van het bieden van een luisterend oor tot het geven van advies en ondersteuning bij het melden van dergelijke kwesties.

 

Voor kleinere organisaties is het vaak lastig zijn om een eigen (interne) vertrouwenspersoon te hebben. In dat geval kan het een goede oplossing zijn om gebruik te maken van een externe vertrouwenspersoon. Zelfs grotere organisaties kiezen vaak voor een externe vertrouwenspersoon, al dan niet in combinatie met een interne vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan de interne vertrouwenspersoon ondersteunen en is onafhankelijk. Hierdoor kunnen werknemers gemakkelijker iets melden of bespreken, zonder bang te zijn voor eventuele gevolgen binnen de organisatie.

Redenen om een extern vertrouwenspersoon in Rotterdam van Partners in Vertrouwen in te huren:

 • Om de drempel zo laag mogelijk te houden voor uw medewerkers om contact te zoeken met de extern vertrouwenspersoon is toegankelijkheid erg belangrijk. Partners in Vertrouwen biedt uw medewerkers daarom toegang tot een extern vertrouwenspersoon in Rotterdam en omstreken.

 • Preventie vinden wij het belangrijkst omdat wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen.

 • Het is voor medewerkers gemakkelijker om naar een extern vertrouwenspersoon van Partners in Vertrouwen toe te stappen omdat die onafhankelijk en objectief is en geen belangen of relaties heeft met andere medewerkers. 

 • Wij ondersteunen graag uw interne vertrouwenspersonen door met hen te sparren of intervisie te bieden.

 • Wij bieden analyse en advies met betrekking tot de manier waarop de gewenste omgangsvormen en integriteit zijn opgenomen in uw gedragscode en integriteitsbeleid, als ook voor uw bestaande meldingsprocedure en klachtenprocedure en toetsen die aan de regelgeving. 

 • Wij leggen verantwoordelijkheid af aan het management door het maken van een volledig geanonimiseerd jaarverslag met analyse van de bevindingen en aanbevelingen.

 • Wij beschikken in ons team over mediators met jarenlange mediation ervaring die behalve mediation ook gespreksbegeleiding kunnen doen.

 • Wij bieden vervanging bij vakantie en ziekte.

 • Wij laten ons door uw eigen werknemers, geanonimiseerd, evalueren zodat u feedback krijgt over de waardering van ons functioneren.

 • Onze externe vertrouwenspersonen in Rotterdam hebben een juridische en bedrijfskundige achtergrond met ruime ervaring binnen kleine en grote (internationale) organisaties, zowel in de commerciële als non profit sector.

 • De externe vertrouwenspersoon in Rotterdam zijn oplossingsgericht binnen de mogelijkheden die het metier van Vertrouwenspersoon met zich meebrengt.

 • Elke externe vertrouwenspersoon in Rotterdam is LVV geregistreerd en spreekt zowel Nederlands als Engels.

De Externe Vertrouwenspersoon in Rotterdam en omstreken heeft 3 taken:

1
2
3

De eerste taak: het slachtoffer van ongewenst gedrag of de potentiële melder van een integriteits kwesties steunen: zijn of haar verhaal aanhoren en samen een passende oplossing zoeken voor de situatie, waardoor hij of zij weer veilig en gezond kan functioneren;

De tweede taak: voorlichting geven aan de medewerkers en leidinggevenden over ongewenst gedrag en integriteitskwesties: de nadruk ligt op preventie, hoe er mee om te gaan als het toch plaatsvindt en de rol van de vertrouwenspersoon daarbij;

De derde taak: gevraagd en ongevraagd advies aan het management op beide gebieden.

 

Een extern vertrouwenspersoon zorgt er dus voor dat uw organisatie een veiliger werkplek wordt waardoor u veel geld bespaart en de werksfeer voor uw medewerkers verbetert.

De Externe Vertrouwenspersoon in Rotterdam van Partners in Vertrouwen zorgt ervoor dat:

 • Uw organisatie aan de wettelijke verplichting voldoet om een veilige werkomgeving te bieden.

 • De nadruk wordt gelegd op voorlichting en preventie.

 • Uw medewerkers in vertrouwen ongewenst gedrag of integriteitskwesties kunnen bespreken met een extern vertrouwenspersoon die vlakbij uw organisatie zit.

 • Problemen snel kunnen worden aangepakt, wat de werksfeer ten goede komt.

 • Ziekteverzuim kan worden teruggebracht.

 • Duidelijk wordt wat er in uw organisatie kan worden verbeterd.

 

Samen zorgen we voor een prettige en veilige werkomgeving. Dat zorgt voor lagere kosten, een hogere productiviteit en betere flexibiliteit.

bottom of page