top of page

Tarieven

Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Daarom krijgt u altijd toegang tot twee specifieke hoog opgeleide, geregistreerde vertrouwenspersonen (een Lead VP en een vaste vervanging), die met u samen een veilige werkomgeving kunnen creëren waarmee u voldoet aan de eisen van de Arbeidsinspectie en de regelgeving met betrekking tot het PSA- en integriteitsbeleid. Hiervoor reken wij een vast jaarlijks bedrag. Daarnaast geldt een vast uurtarief voor consulten, informatie & preventie, aanpassingen onderdeel PSA of Integriteitsbeleid of advies. Wij hanteren een korting voor MKB of non-profit organisaties. Indien u meerdere vertrouwenspersonen wilt inschakelen of speciale wensen heeft kunnen we een pakket op maat samenstellen.

Onze werkwijze

Na een eerste gratis kennismaking met de vertrouwenspersoon (30 minuten) volgt een uitgebreide intake. Wij moeten ons immers uw bestaande PSA en Integriteitsbeleid analyseren en eigen maken om uw medewerkers op de juiste manier te kunnen bij te staan en u te adviseren. Hieruit volgt een Plan van Aanpak waarin de activiteiten op het gebied van voorlichting en preventie worden gepland, net zoals een kennismaking/korte presentatie met uw medewerkers, het betrokken management, bestuur en eventueel de ondernemingsraad. Deze presentatie is een mooie gelegenheid om uw personeel kennis te laten maken met hun Externe Vertrouwenspersoon van Partners in Vertrouwen en het gesprek aan te gaan over gewenste omgangsvormen en integer gedrag binnen uw bedrijf. Natuurlijk informeren we uw medewerkers waarvoor men terecht kan bij hun Externe Vertrouwenspersoon en op welke locaties een afspraak kan worden gemaakt. Jaarlijks maken we een geanonimiseerd Jaarverslag waarin we verslag doen van alle activiteiten uit het Plan van Aanpak, de gevoerde gesprekken en overige bevindingen en aanbevelingen. Wij nemen onze signaalfunctie serieus en zullen indien nodig het management tussentijds van advies voorzien. Hierbij waarborgen wij altijd de anonimiteit van onze gesprekspartners.

Samenwerking met Report App 

Daarnaast zijn we een samenwerking met Report App, een innovatief en onafhankelijk platform dat zich inzet om ongewenst gedrag in organisaties te voorkomen, aangegaan.  De samenwerking heeft als doel organisaties te ondersteunen bij het proactief aanpakken en voorkomen van ongewenst gedrag, en tegelijkertijd een platform te bieden waar medewerkers zich gehoord en veilig voelen en waar zij op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met een vertrouwenspersoon naar keuze. Samen leveren wij een Totaalpakket op maat en komen graag langs om uw wensen te bespreken.

Anchor 1
Partners in Vertrouwen. Extern vertrouwenspersoon inhuren.

Basis Pakket

 • Toegang tot 2 specifieke hoog opgeleide, geregistreerde Externe Vertrouwenspersonen    (1 lead VP, 1 vervanging)

 • Plan van Aanpak

 • Geanonimiseerd Jaarverslag

 • Gratis kennismakingsgesprek

 • €697,- ex BTW/jaar

 • Andere services op aanvraag

 • Alle tarieven zijn ex. BTW

Partners in Vertrouwen. Externe vertrouwenspersoon inhuren.

Pakket MKB/Non-profit

 • Toegang tot 2 specifieke hoog opgeleide, geregistreerde Externe Vertrouwenspersonen    (1 lead VP, 1 vervanging)

 • Plan van Aanpak

 • Geanonimiseerd Jaarverslag

 • Gratis kennismakingsgesprek

 • €697,- ex BTW/jaar

 • Andere services op aanvraag

 • Alle tarieven zijn ex. BTW

Partners in Vertrouwen is een samenwerking aangegaan met Report App, een innovatief en onafhankelijk platform dat zich inzet om ongewenst gedrag in organisaties te voorkomen. De samenwerking heeft als doel organisaties te ondersteunen bij het proactief aanpakken en voorkomen van ongewenst gedrag, en tegelijkertijd een platform te bieden waar medewerkers zich gehoord en veilig voelen en waar zij op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met een vertrouwenspersoon naar keuze. Samen leveren wij een Totaalpakket op maat en komen graag langs om uw wensen te bespreken.

Totaal pakket

 • Wilt u uw medewerkers toegang geven tot Report App?

 • Betrouwbare feedback loop creëren.

 • Medewerkers kunnen hun zorgen anoniem uiten.

 • Hulp aan leidinggevenden bij herkennen van signalen

 • Laagdrempelig contact met vertrouwenspersoon.

Ja, stuur mij een vrijblijvende offerte!

Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen snel contact met u op.

bottom of page