top of page
Partners in Vertrouwen werkt alleen met LVV geregistreerde externe vertrouwenspersonen

Extern Vertrouwenspersoon

Ik ben Adeny van Engel 58 jaar en ben actief als Vertrouwenspersoon.

Een organisatie die geen Vertrouwenspersoon persoon heeft, doet zichzelf te kort. Een externe Vertrouwenspersoon is er voor de directie/het management en voor medewerkers van uw organisatie. De externe Vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kijkt en handelt met een neutrale insteek (de blik van buiten). Door een (goede en adequate) inzet van een (externe) Vertrouwenspersoon kan negatieve impact van ongewenste omgangsvormen en integriteit issues worden voorkomen. Dit leidt tot betere arbeidsprestaties en blijere medewerkers en tot minder kosten en management interventies (energie, tijd en kosten).

Personen ervaren mij als een aangename gesprekspartner die goed kan luisteren, duidelijk communiceert en praktisch ingesteld is. Voor mij is het weer in de kracht zetten van een persoon mijn missie vandaar ook mijn motto “ samen naar een oplossing en daarna weer op eigen kracht verder”.  Mijn klanten waarderen deze missie.

 

Wat kunt u van mij verwachten als Vertrouwenspersoon binnen uw organisatie?

Een betrokken Vertrouwenspersoon die er is voor organisatie, directie/management en medewerkers met een pragmatisch en praktische aanpak. In de rol van Vertrouwenspersoon breng ik een jarenlange ervaring als advocaat, mediator en als mens mee.

Ik werk namelijk al 30 jaar als advocaat en 5 jaar als mediator.

Als advocaat adviseer ik kleine tot middelgrote franchiseondernemers. Soms in de opstartfase maar ook bij expansie of bedrijfsbeëindiging. In 2018 heb ik mijn eigen kantoor in Rotterdam opgericht “Van Engel Legal”. Sinds 2019 ben ik ook MfN-gecertificeerd mediator. Mijn specialismes als mediator zijn, zakelijke geschillen, arbeidsgeschillen en interculturele geschillen. 

Culturele verschillen kunnen misverstanden geven in de communicatie. Als mediator heb ik steeds vaker te maken met conflicten waaraan cultuurverschillen ten grondslag liggen, ongeacht of het gaat om zakelijke geschillen, arbeidsgeschillen of echtscheidingen.

De maatschappij wordt steeds diverser en dit brengt ook mee dat er verschillen zijn in taalgebruik en gewoontes. Dit kan snel leiden tot misverstanden en grote conflicten. Ook de non-verbale communicatie kan tot een conflict leiden. In elke cultuur hecht men andere waarden aan een bepaalde gezichtsuitdrukking.

Elk gedrag dat cultuurbepaald is, kan leiden tot een conflict. Om het conflict te kunnen oplossen zullen deze belemmerende normen en waarden bespreekbaar gemaakt moeten worden. Hierin heb ik als mediator die gespecialiseerd is in interculturele geschillen een meerwaarde bij het zoeken naar een blijvende oplossing voor partijen.

Als er vermoedens bestaan dat de oorzaak van een conflict is gelegen in culturele verschillen, is het zinvol om een interculturele mediator in te schakelen. De interculturele mediator herkent de basiswaarden van andere culturen. Deze basiswaarden en normen zijn bepalend voor het gedrag van iemand. Door deze waarden en normen te benoemen en bespreekbaar te maken kan je wederzijds begrip creëren. Zodra er begrip is voor elkaars handelen, ligt de blijvende oplossing voorhanden.

ADENY VAN ENGEL

Adeny van Engel - Partners in Vertrouwen extern vertrouwenspersoon
Partners in Vertrouwen werkt met MfN geregistreerde mediators en u kunt een extern vertrouwenspersoon inhuren.
bottom of page