top of page

TRISTAM DE ROOIJ

Extern Vertrouwenspersoon

Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben bij diverse overheden en in het bedrijfsleven heb ik de keuze gemaakt om mijn hart te volgen en mij in te gaan zetten voor een veilige werkomgeving binnen bedrijven en organisaties. Mijn passie voor het welzijn van medewerkers en de ondersteuning in het optimaliseren van een gezonde werkomgeving, maakt dat ik betrokken, constructief, maar ook optimistische ingesteld persoon ben. 

 

Luisteren is in ons vak zogezegd ‘key.’ Het verhaal van een melder of klager staat tijdens een gesprek centraal. Mijn rol hierin is enerzijds het bieden van een luisterend oor en anderzijds peilen en analyseren van de behoefte. Hierdoor ben ik instaat de betrokkene de relevante mogelijke vervolgstappen voorleggen en deze met hem of haar te bespreken. 

 

Hoe kunnen we ongewenst gedrag en integriteitsschendingen aan de voorkant zoveel mogelijk voorkomen? Dat is één van de belangrijkste vragen die een vertrouwenspersoon zelfzelf steeds stelt, immers: voorkomen is ten alle tijden beter dan genezen. De vertrouwenspersoon heeft onder andere als doel om vastgeroeste negatieve patronen te doorbreken en plaats te laten maken voor een cultuur waarin iedereen wordt gezien en gehoord. 

 

Een belangrijke tool die wordt ingezet om ongewenst gedrag te voorkomen is het geven van voorlichting in de vorm van trainingen en workshops. In mijn trainingen en workshops waak ik ervoor dat iedereen zich ten alle tijden veilig en vertrouwd voelt, waardoor een open, leerzaam en interactief gesprek kan ontstaan. 

 

Om de bedrijfscultuur structureel te optimaliseren is soms een beleidsaanpassing noodzakelijk. Hierom is het als vertrouwenspersoon erg belangrijk om de organisatie, op basis van trends, van advies te voorzien. Ik vind het erg leuk om mijn bestuurs- en beleidskundig oog in te zetten om zo jouw organisatie bij te kunnen staan met raad en daad.

Tristam de Rooij Partners in Vertrouwen, externe vertrouwenspersoon inhuren
Partners in Vertrouwen werkt alleen met LVV geregistreerde externe vertrouwenspersonen
bottom of page