top of page
Partners in Vertrouwen werkt alleen met LVV geregistreerde externe vertrouwenspersonen

Extern Vertrouwenspersoon

Ik stel me graag aan je voor. Mijn naam is Abdellah Ben Kaddour, geboren en woonachtig in Lelystad. In 2009 afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht (Sociaal Juridische Dienstverlening) en heb de afgelopen 14 jaar gewerkt binnen het sociaal domein binnen verschillende ondersteunende functies.

 

De afgelopen 6 jaar heb ik de functie van vertrouwenspersoon op me mogen nemen. Dit doe ik met een goede dosis doorzettingsvermogen, passie en professionaliteit. Daarbij is cultuursensitiviteit mij zeker niet vreemd. 

 

Je kunt terecht bij de vertrouwenspersoon wanneer je je onveilig en of iets als ongewenst voelt en of jouw grenzen overschreden worden.

Je kunt hierbij denken aan:

 

- (Sexuele) Intimidatie

- Agressie en geweld

- Pesten

- Discriminatie

- Sociaal isoleren

 

Wat kun je van mij verwachten?

 

Dat ik je opvang als je er doorheen zit;

Dat ik naar je luister;

Dat ik je serieus neem;

Dat ik niet alleen naar je luister, maar je ook goed probeer te begrijpen;

Dat ik vertrouwelijk omga met jouw verhaal en geen stappen doe zonder jouw goedvinden;

Dat we samen het probleem goed en scherp definiëren en kijken naar de meest passende oplossing.

Kortom: ik ben er voor jou!!

ABDELLAH BEN KADDOUR

Abdellah Ben Kaddour Partners in Vertrouwen
bottom of page