top of page

JUDITH GERRITSEN

Founder, Vertrouwenspersoon, Mediator

Ik heb fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Groningen, waarna ik als internationaal belastingadviseur heb gewerkt bij Ernst&Young en bij Deloitte. Eerst in de algemene internationale praktijk en vervolgens meer gespecialiseerd in de expatpraktijk. Binnen de fiscaliteit, waar het uiteraard veelal over geld ging, mistte ik wel het menselijke aspect. Dit heeft mij er toe gebracht eens verder te kijken hoe ik de fiscaliteit met de door mij gemiste menselijkheid kon combineren.

 

Dit heeft geresulteerd in een carrière switch naar mediation met als specialisme echtscheidingen en nalatenschappen. Na het volgen van de vereiste specialisatieopleidingen en de vakken Erfrecht en Personen en Familierecht aan de universiteit van Amsterdam, ben ik sinds 2006 geregistreerd en praktiserend (Family) Mediator bij de Mediator federatie Nederland (MfN). Als mediator help ik cliënten actief met het zoeken naar een voor beide partijen gezamenlijk gedragen oplossing.

Ik hecht hierbij veel waarde aan de “gunfactor” en ieders individuele wensen en belangen. Inmiddels heb ik reeds vele echtscheidingen en verdelingen van nalatenschappen succesvol mogen begeleiden, vanuit een natuurlijke betrokkenheid, oplossingsgerichtheid, met een groot empathisch vermogen en een efficiënte en deskundige werkwijze.

Naast mijn werkzaamheden als mediator, ben ik werkzaam als extern vertrouwenspersoon, geregistreerd bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV). Mijn brede ervaring binnen grote organisaties en mijn mediation ervaring komen hier goed van pas.

Als vertrouwenspersoon begeleid ik organisaties bij het bieden van een prettige en veilige werkomgeving voor hun werknemers. Ik bied werknemers een luisterend oor als daar aanleiding toe is en begeleid hen bij het vinden van een oplossing voor datgene waar zij tegen aanlopen (ongewenst gedrag of integriteitskwesties).

Het "bespreekbaar maken van het onbesprokene", is daarbij mijn slogan.

Daarin vind ik ook mogelijkheden voor preventie. Ik ben er van overtuigd dat het bespreekbaar maken van gedrag ten goede komt aan zowel de melder, de veroorzaker als de organisatie en aldus kan leiden tot preventie.

 

Naast mijn werkzaamheden heb ik op vrijwillige basis verschillende bestuursfuncties vervuld bij verenigingen en stichtingen.

Founder Partners in Vertrouwen, Judith Gerritsen, externe vertrouwenspersoon inhuren.
Partners in Vertrouwen werkt alleen met LVV geregistreerde externe vertrouwenspersonen
Partners in Vertrouwen werkt met MfN geregistreerde mediators en u kunt een extern vertrouwenspersoon inhuren.

Actief in o.a:
Amsterdam
Utrecht
​Midden Nederland

bottom of page