top of page

Wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht in 2024?

Bijgewerkt op: 27 feb.


Vertrouwenspersoon verplicht in 2024

De laatste tijd zijn er weer een aantal rapporten verschenen waaruit blijkt dat het niet al te best gesteld is met het gevoel van veiligheid op de werkvloer. Volgens de regering is de aanstelling van een vertrouwenspersoon een krachtig middel tegen ongewenst gedrag op de werkvloer en hiermee kan het management van een organisatie laten zien dat zij veiligheid op de werkvloer serieus nemen. Dus hoe staat het met het initiatiefwetsvoorstel; wordt de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht in 2024? En wat kunt u in afwachting van deze wet alvast doen?


Noodzaak van Verplichte Vertrouwenspersonen

Het initiatiefwetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer waar men op 26 september 2023 de antwoorden van de regering op de gestelde vragen heeft ontvangen en men nu wacht op de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemer Maatoug (Groen Links-PvdA). De regering benadrukt dat het voorstel niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk is. Een vertrouwenspersoon is een essentiële en laagdrempelige voorziening waar werknemers vertrouwelijk terecht kunnen voor opvang, begeleiding, en informatie.

De vertrouwenspersoon draagt in beginsel de-escalerend bij en kan in een vroeg stadium oplossingen bevorderen, waaronder het adviseren van werkgevers en werknemers over preventie.


Maatschappelijke Kosten van Ongewenst Gedrag

Ondanks verschillende initiatieven, blijft het percentage werknemers dat ongewenst gedrag rapporteert hoog. In 2021 had maar liefst 30,4% van de werknemers hiermee te maken, blijkt uit de antwoorden van de regering op de kamervragen. De maatschappelijke kosten, zoals verzuimdagen, zijn aanzienlijk. Het wetsvoorstel is bedoeld om een duidelijke norm te stellen die bijdraagt aan preventie en werknemers de mogelijkheid biedt om opvang en begeleiding te ontvangen.


Inbedding in Nationaal Actieprogramma

Het voorstel voor verplichte vertrouwenspersonen maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen binnen het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het wordt gezien als een cruciale stap in het creëren van een veilige werkomgeving en het verminderen van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Dit wetsvoorstel onderstreept de erkenning van de cruciale rol van vertrouwenspersonen als hoeksteen van een preventief en ondersteunend beleid tegen ongewenst gedrag op de werkvloer. De regering benadrukt dat het voorstel een noodzakelijke stap is om een gezonde werkomgeving te waarborgen en werknemers de juiste ondersteuning te bieden.

Hieruit kunnen we concluderen dat het hoogstwaarschijnlijk is dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen en dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht wordt in 2024.


Wat laat recent onderzoek zien?

Recente rapporten FNV rapport Grensoverschrijden gedrag en Commissie van Rijn

De noodzaak voor aandacht voor een veilige werkomgeving wordt onderstreept door het recent verschenen rapport “Niets gehoord, niets gezien en niets gedaan” van Commissie van Rijn en het eerder verschenen FNV rapport Grensoverschrijdend Gedrag. Beide rapporten laten zien dat juist veel leidinggevenden zich schuldig maken aan niet gewenst gedrag en dat een onveilige werkomgeving ontstaat niet alleen door ongewenst gedrag van collega's, maar ook door een omgeving die toekijkt, een leidinggevende die het toelaat, een werkgever die niet ingrijpt en het toezicht dat faalt.

"Maak praten over gewenste omgangsvormen en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag het nieuwe normaal"

Wat kunt u nu al doen?

Maak gewenste omgangsvormen bespreekbaar in uw organisatie en zet het weer op de agenda. Dat is de belangrijkste stap om ongewenst gedrag te voorkomen. Bekijk met uw werknemers de gedragscode; wat staat er nou eigenlijk in en beschrijft dat hoe we met elkaar om willen gaan? En hoe zouden we elkaar willen aanspreken op gedrag dat we niet prettig vinden? Is dit iets wat je met je leidinggevende zou kunnen bespreken?  Zou het prettig zijn om in vertrouwen met een onafhankelijk persoon, een vertrouwenspersoon, het een en ander te bespreken? Wat gebeurt er als ongewenst gedrag wordt besproken en wat zou men willen dat er gebeurt?


Op basis daarvan kan de gedragscode worden aangepast en afspraken worden gemaakt over de manier waarop uw organisatie omgaat met klachten of meldingen. Dat schept niet alleen duidelijkheid maar werkt ook preventief. Zo wordt het bespreken van gewenste omgangsvormen en het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag het nieuwe normaal.

Onze externe vertrouwenspersonen kunnen u hierbij helpen.

246 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page