top of page

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Bijgewerkt op: 27 feb.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie medewerkers van een organisatie terechtkunnen indien zij problemen ervaren in de omgangsvormen met medewerkers, zoals agressie, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie, of als zij vermoeden dat er iets niet in de haak is (integriteitskwesties). Denk hierbij bijvoorbeeld aan fraude, diefstal of misbruik van bedrijfsmiddelen. Maar is het hebben van een interne of externe vertrouwenspersoon verplicht? En waarom is het belangrijk om er een te hebben?


Initiatiefwetsvoorstel Tweede Kamer aangenomen: vertrouwenspersoon verplicht voor organisaties met meer dan 10 werknemers

Eind mei 2023 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waardoor er een wettelijke verplichting is voor organisaties met meer dan 10 medewerkers om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wanneer de wet in moet gaan. Wel maakte een eerdere nota van wijziging duidelijk dat een gefaseerde toepassing van de wet mogelijk is, waardoor kleinere organisaties meer tijd krijgen om de aanstelling van een vertrouwenspersoon goed te regelen. Aan welke (kwaliteits)eisen een vertrouwenspersoon precies moet voldoen, wordt nog in lagere regelgeving uitgewerkt.


Daarnaast zijn er enkele wetten die organisaties verplichten om maatregelen te treffen tegen ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals de Arbowet en de Wet Huis voor Klokkenluiders.


Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Iedere werkgever is o.g.v. de Arbowet verplicht om een PSA-beleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale psychisch sociale arbeidsomstandigheden, onder andere ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.


Wettelijk verplicht voor iedere werkgever is:

  • Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

  • Een Plan van Aanpak

  • Toetsing van beide door gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige afhankelijk van het aantal werknemers (> 25 werknemers)


Integriteitskwesties op de werkvloer De Wet Huis Klokkenluiders is m.i.v. 18 februari 2023 vervangen door de Wet Bescherming Klokkenluiders. De wijzigingen zijn de volgende:


Organisatie met meer dan 50 werknemers moeten voor 17 december 2023 hun interne procedure voor het melden van misstanden aanpassen aan de nieuwe wet. Organisaties met meer dan 250 werknemers moeten nu al hieraan voldoen.


Organisaties met minder dan 50 werknemers zullen ook een interne meldprocedure moeten opmaken als gevolg van de EU-richtlijn, als het gaat om organisaties die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten, producten en markten, het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, burgerluchtvaart, maritieme arbeid en havenstaatcontrole, en op het gebied van offshore olie- en gasactiviteiten.


Waarom vertrouwenspersoon verplicht?

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het voorkomen van ongewenst gedrag en intergiteitskwesties, het bieden van emotionele ondersteuning aan medewerkers die slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het verminderen van het ziekteverzuim. Een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het bespreekbaar maken van ongewenst en gewenst gedrag en aldus bijdragen aan een verbetering van de arbeidsomstandigheden voor en het welzijn van medewerkers.

Een vertrouwenspersoon verplicht aanstellen is niet alleen goed voor de individuele medewerker, maar ook voor de organisatie als geheel. Een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving, het voorkomen van juridische problemen en reputatieschade, het verbeteren van de bedrijfscultuur en het imago van het bedrijf, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Vooruitlopen op te verwachten wettelijke verplichtstelling van een vertrouwenspersoon?

Ook al is het hebben van een vertrouwenspersoon op dit moment nog niet verplicht voor organisaties met minder dan 10 personen, het is aan te bevelen nu reeds een (externe) vertrouwenspersoon aan te stellen. Vanwege de recente gebeurtenissen zoals die bij The Voice, NPO, Ajax, de Tweede Kamer etc, zijn veel organisaties momenteel bezig dan wel zich aan het beraden een (extern) vertrouwenspersoon aan te stellen.


 

Overweegt u ook een extern vertrouwenspersoon aan te stellen?

Wilt u weten hoe Partners in Vertrouwen uw organisatie hiermee van dienst kan zijn teneinde aldus de productiviteit binnen uw organisatie te verhogen en kosten te besparen? Neem dan contact met ons op!
1.227 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page