top of page

Hoe gaat uw organisatie om met ongewenste omgangsvormen en integriteit?

Bijgewerkt op: 16 mrt. 2023

Een werkomgeving waar werknemers zich prettig en veilig voelen zorgt volgens diverse onderzoeken voor een hogere productiviteit en een betere flexibiliteit.

Bij een prettige werkomgeving hoort ook een gedrag waar alle medewerkers zich in kunnen vinden. Ongepast gedrag kan de sfeer op een afdeling dermate negatief beïnvloeden dat het plezier van de medewerkers in het werk sterk afneemt. Iets wat je als werkgever graag wilt voorkomen maar vaak pas herkent is als het al te laat is.

Steeds vaker verschijnen er artikelen in het nieuws over ongewenste omgangsvormen op het werk. Overal waar mensen met elkaar in contact zijn, kunnen spanning voorkomen in de omgang. De beleving van gewenste en ongewenste omgang is voor iedereen verschillend en iedereen bepaalt zelf of er een grens overschreden wordt of niet.

Onder ongewenst gedrag verstaan we (seksuele) Intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. Dit is niet alleen schadelijk voor de medewerkers die daar mee te maken hebben gekregen, het is ook schadelijk voor de organisatie zelf. Denk daarbij aan de kosten van ziekteverzuim, onnodig personeelsverloop en reputatieschade.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) schrijft dan ook voor dat een organisatie adequaat beleid moet ontwikkelen op ongewenst gedrag om op die manier een veilige werkomgeving te kunnen bieden aan medewerkers. Als er meer dan 50 medewerkers zijn, wordt er verwacht dat er een Vertrouwenspersoon is.

Daarnaast heeft elke organisatie te maken met integriteit. Het woord integriteit is vaak terug te vinden in diverse functieomschrijvingen bij organisaties, maar het is niet altijd even duidelijk wat daar dan precies onder valt. Onder integriteit verstaan we het handelen naar eer en geweten, in overeenstemming met de geldende normen en waarden.

Integriteit is niet alleen een eigenschap die een organisatie van haar werknemers mag verwachten, werknemers mogen dit ook van hun werkgever verwachten. Een goede werkgever vertrouwt haar werknemers en goede werknemers geven dat vertrouwen terug. Hiermee wordt de meest prettige werksfeer gecreëerd, zeker als het duidelijk is waar men terecht kan indien men vermoedt dat er iets niet in de haak is. Denk hierbij o.a. aan fraude, diefstal, misbruik van bedrijfsmiddelen, ongewenste nevenactiviteiten of machtsmisbruik.


Dit kan op individueel niveau gebeuren of delen van de organisatie raken en daarmee klanten, medewerkers of burgers beschadigen. Dit zijn misstanden die zeer schadelijk kunnen zijn voor de organisatie. De gevolgen kunnen echter ook de maatschappij raken en dan is er sprake van een maatschappelijk misstand. De Wet Bescherming van Klokkenluiders stelt dat organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht zijn een integriteitsbeleid te hebben met een interne meldregeling. De Vertrouwenspersoon maakt hier een onderdeel van uit.

Hoewel het wettelijk nog niet verplicht is om een Vertrouwenspersoon te hebben is het aan te raden om een Vertrouwenspersoon aan te stellen ten behoeve van de medewerkers, die zowel deskundig is op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit. Ook in kleinere organisaties. Een extern vertrouwenspersoon kan voor zowel grote als kleine organisaties een goede oplossing zijn.


Wilt u meer weten over het omgaan met ongewenste omgangsvormen en integriteit in uw organisatie en wat een extern vertrouwenspersoon van Partners in Vertrouwen voor uw organisatie kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.25 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page