top of page

Is het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon wenselijk in het MKB?


Partners in Vertrouwen extern vertrouwenspersoon in het MKB

Kan het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon in het MKB bijdragen aan een veilige werkomgeving? Ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, intimidatie en discriminatie, komen ook en relatief vaak voor in het midden- en kleinbedrijf (MKB), en met name bij bedrijven met tien of minder werknemers. Dit fenomeen kan worden verklaard door een aantal factoren die specifiek zijn voor kleine bedrijven.


Persoonlijke dynamiek en informele cultuur: In kleine bedrijven is de werkomgeving vaak informeler en zijn de hiërarchische structuren minder strak. Dit kan leiden tot een lossere omgangsvorm waarbij de grenzen tussen professioneel en persoonlijk gedrag vervagen. Collega's kennen elkaar vaak beter en werken nauwer samen, wat zowel positieve als negatieve effecten kan hebben. Als de werksfeer goed is, kan dit leiden tot een hecht team. Echter, in gevallen waar conflicten of spanningen ontstaan, kan dit juist verergerd worden door de nabijheid en het gebrek aan formele structuren om problemen aan te pakken.


Gebrek aan HR-resources: Kleine bedrijven hebben vaak geen uitgebreide HR-afdelingen of gespecialiseerde personeelsfunctionarissen. Dit betekent dat er minder formele procedures en middelen beschikbaar zijn voor het behandelen van klachten over ongewenste omgangsvormen. Bovendien zijn de leidinggevenden in kleine bedrijven vaak direct betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden en kunnen zij, bewust of onbewust, bijdragen aan een cultuur waar ongewenst gedrag getolereerd of niet serieus genomen wordt.


Beperkte mogelijkheden voor escalatie: In kleine organisaties is het moeilijker om problemen intern te escaleren zonder dat dit snel bekend wordt bij alle medewerkers. Dit kan leiden tot een situatie waarin medewerkers zich niet vrij voelen om ongewenst gedrag te melden uit angst voor repercussies of sociale uitsluiting. Bovendien kan de dichte band tussen werknemers en leidinggevenden het moeilijker maken om objectief en onpartijdig op te treden.


Eén-op-één interacties: In bedrijven met weinig werknemers is er meer directe één-op-één interactie tussen collega's. Dit verhoogt de kans op persoonlijke conflicten en maakt het moeilijker om ongewenst gedrag te vermijden. Er is simpelweg minder ruimte om uit de weg te gaan of om een buffer te creëren tussen problematische relaties.

Gezien deze uitdagingen is het voor kleine bedrijven, net zozeer als voor grote organisaties, raadzaam om maatregelen te nemen die een veilige en respectvolle werkomgeving bevorderen. Een effectieve stap is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon verdient hierbij de voorkeur boven een interne vertrouwenspersoon, gezien het feit dat de eerste per definitie onafhankelijk is.


Alhoewel in het in 2023 door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel met betrekking tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon, geen verplichting bevat voor bedrijven met minder dan 10 werknemers, is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon toch raadzaam. Een externe vertrouwenspersoon biedt werknemers een veilig en vertrouwelijk kanaal om klachten en zorgen te uiten, zonder de angst voor directe repercussies of sociale druk binnen het kleine team. Een externe vertrouwenspersoon kan bovendien objectief advies geven en helpen bij het implementeren van beleidsmaatregelen, zoals een gedragscode, klachtenprocedure en meldregeling om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en aan te pakken. Door deze stap te nemen, kunnen ook kleine bedrijven een positieve en professionele werkcultuur bevorderen, waarin alle medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen.


Indien u graag meer wilt weten over wat de externe vertrouwenspersonen van Partners in Vertrouwen voor uw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van een veilige werkomgeving, kunt u telefonisch contact opnemen met Maureen Meeng (06 21362971) of Judith Gerritsen (06 10784540) of per mail info@partnersinvertrouwen.com
8 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page