top of page

17 december 2023 nadert! Meldregeling verplicht.

Heeft u als werkgever al een interne en eventueel een externe meldregeling voor integriteitskwesties welke verplicht is op grond van de Wet Bescherming Klokkenluiders?


Meldregeling Wet bescherming Klokkenluiders verplicht

Op 18 februari 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK) in werking getreden. De WBK beoogt werknemers die (vermoedens van) misstanden op de werkvloer melden te beschermen. Werkgevers met 50 tot 249 werknemers dienen voor 17 december 2023 hun interne meldregeling aan te passen of in te richten. Werkgevers met 250 of meer werknemers hadden dit al per 18 februari 2023 moeten doen.


Als een werkgever geen klokkenluidersregeling heeft ingevoerd, kan het Huis Klokkenluiders een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opleggen. Hiernaast kan de OR, personeelsvertegenwoordiging of iedere belanghebbende werknemers de kantonrechter inschakelen met het verzoek dat de werkgever aan de verplichtingen uit de WBK dient te voldoen.


Heeft u nog geen interne en eventuele externe meldregeling? Partners in Vertrouwen helpt u graag. Wij kunnen een interne dan wel externe meldregeling voor u opstellen, externe vertrouwenspersonen beschikbaar stellen, zodat u aan uw verplichtingen op grond van de WBK voldoet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Meeng of Judith Gerritsen van Partners in Vertrouwen.31 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page